TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Vua cha Ngọc Hoàng Thượng Đế

Từ thủa hồng hoang đến ngày nay, cùng với đạo Mẫu, người Cha cũng luôn giữ một vai trò hết sức quan trọng đối với cuộc sống của con người.

Ngọc Hoàng và người học trò nghèo

Ngày xưa có anh học trò nghèo. Ban ngày anh phải đi làm mướn để có tiền đi học. Anh sống cực khổ tới năm 30 tuổi mà vẫn nghèo xác nghèo xơ.

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan