TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tìm hiểu về tứ vị vua cha

Song song với việc thờ Tứ vị Thánh Mẫu tín ngưỡng tam tứ phủ gắn với việc thờ Đức Vua cha; gồm Vua cha ngọc hoàng (vua Trời); Vua cha Bát hải (vua nước); Vua cha Diêm vương (Vua đất); Vua cha Nhạc phủ (Vua thượng ngàn).

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan