TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Vua cò trắng

Ngày xưa, có một ông vua tên là Mỹ Tuấn, còn trẻ, cai trị một đất nước phồn thịnh gọi là xứ My Lăng. Nhà vua xem dân như con, tính tình thật là dễ chịu. Vua có một cận thần rất trung thành tên là Bằng Tô. Bằng Tô có một bộ râu dài gần sát đất. Bằng Tô thường hầu cận bên vua không khi nào rời. Vua mến ông ta lắm.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan