TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Hiền triết Vishvamitra và nàng Menaka

Brahmarshi Vishvamitra là một trong những nhà hiền triết đáng kính nhất của Ấn Độ cổ đại, một thuật sĩ đầy quyền năng. Ông cũng được ghi nhận là tác giả của hầu hết Mandala 3 của Rigveda, bao gồm cả Thần chú Gayatri.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan