TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chim Tiêu liêu là vua của các loài chim

Ngày xưa, hết thảy các loài chim trong rừng tụ họp lại, bàn với nhau quyết định xem ai ưu tú nhất. Thế nhưng, cũng từ đó mà các loài chim bắt đầu tranh cãi dữ dội:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan