TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chim hồng tước và con cú

Ngày ấy xa xôi lắm rồi, khi mỗi âm thanh đều có ý nghĩa riêng của nó. Khi nghe tiếng búa thợ rèn, người ta nghĩ ngay tới:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan