TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Truyền thuyết con rồng khổng lồ bẩy đầu trên đỉnh Kanlaon

Thuở xa xưa, trên đỉnh Kanlaon có một con rồng khổng lồ bảy đầu với bảy đôi mắt ngọc lục bảo. Nó ép những người dân trong vùng phải thờ phụng nó, và mỗi ngày đầu năm phải mang cống cho nó một trinh nữ.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan