TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần Kim Quy

Triều đại Hùng Vương nối tiếp nhau được 18 đời thì truyền lại ngôi cho Thục Phán An Dương Vương. Nguyên Thục Vương muốn hỏi con gái Hùng Vương thứ 18 không được, sinh lòng oán hận, trước khi chết di huấn lại cho con cháu phải đánh lấy nước Văn Lang để báo thù.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan