TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Một kẻ hợm mình

Anh Gà Trống bay lên đậu trên hàng rào rồi rướn cao đầu lên trời.
– Anh đang ngắm bầu trời đấy à? – Chị Vịt thấy thế liền hỏi.

Một câu trả lời

Một hôm, chú Gà Con cứ bám riết lấy anh Gà Trống to tướng mà hỏi.
– Tại sao mỏ chị Diệc dài và hai chân chị ấy cao kều, còn của em lại nhỏ xíu?
– Lui ra!

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan