TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Cuộc giao tranh với các Gigantos (Gigantomachie)

Tuy nhiên trật tự mới do thần Zeus tạo lập chưa phải đã ổn định vững vàng, chưa phải đã loại trừ được hết nguy cơ đảo ngược.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan