TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Núi Hàm Rồng ở Thanh Hóa

Ở Thanh Hóa, ven bờ sông Mã có một thắng cảnh lừng danh: núi Hàm Rồng.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan