TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bầy chim thiên nga

Ở một vưa quốc rất xa, xa đây lắm, nơi chim nhạn bay đến vào mùa thu, trị vì nơi ấy là một nhà vua có mười một con trai và một con gái tên là Li-dơ. Mười một con trai trẻ tuổi ấy đều đeo thánh giá trên ngực và gươm bên mình.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan