TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

To đầu mà dại, nhỏ dái mà khôn

Một hôm voi đang đủng đỉnh đi chơi bỗng gặp hổ. Hai bên chào hỏi chuyện trò chán chê, đoạn hổ bảo voi:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan