TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ba người số đỏ

Ngày xưa, có một người đàn ông có ba con trai. Một hôm, ông gọi ba con trai đến, cho con cả con gà trống, con thứ hai cái hái, đứa con út con mèo, rồi nói:

Những chị làm công và con gà trống

Mụ chủ nhà đêm đêm đánh thức các chị làm công và hễ gà trống lên tiếng gáy là mụ bắt ngồi vào làm việc

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan