TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trọng nghĩa khinh tài

Khi xưa ở Thanh Hóa, có một người phú hộ tên là Nguyễn Đình Phương. Nhà ông có vườn cau ao cá, lại có chừng dăm ba chục mẫu ruộng tốt, hằng năm thu hoạch chất đầy kho lẫm.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan