TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Truyện tràng đoạt dao của ngài Bắc Đẩu

Ngày Xưa ở làng Thung (nay là làng Dung, xã Liêm Sơn) có bà mẹ phúc đức, sinh được một cậu con trai. Đứa trẻ sinh ra không có mắt, chỉ có hai hố trũng, đỏ lòm. Nó lại không cử động gì, chỉ thoi thóp thở. Đã năm tháng trời mà khối thịt ấy để đâu vẫn nằm đó.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan