TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bác sĩ Vạn Năng

Ngày xửa ngày xưa có một bác nông dân nghèo tên là Tôm. Một hôm bác đánh xe hai bò kéo chở đầy củi ra tỉnh bán cho một ông bác sĩ lấy hai Taler - hai đồng tiền vàng.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan