TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Truyện ông Dài, ông Cụt

Thuở xưa có hai vợ chồng một người nông dân, một lần làm ruộng họ thấy xuất hiện hai quả trứng kỳ lạ, bèn nhặt mang về nhà. Được ít lâu hai quả trứng trứng nở ra hai con rắn rất khôn, hai ông bà đi đâu chúng nó thường đi theo.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan