TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Truyện vợ chồng Céphale và Procris

Xưa có hai vợ chồng Céphale và Procris sống với nhau rất hạnh phúc, nhưng rồi một hôm người chồng bỗng nảy ra ý định thử xem người vợ của mình có chung thủy hay không, và đó là đầu mối của cái kết thúc rất đỗi đau xót và thương tâm, rất đỗi bi thảm của cuộc đời họ.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan