TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Mẹ chồng buộc tội nàng dâu

Ngày xưa ở tỉnh Thái nguyên miền Bắc, có một bà mẹ chồng sống với nàng dâu, cả hai đều góa chồng. Bà mẹ chồng đang còn trẻ, không muốn ở vậy, nên thường lén lút đi lại với một người hàng xóm.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan