TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Vì sao người sống không còn thăm người chết được nữa?

Ngày xưa có hai anh em mồ côi đều chết vợ. Người em phát rẫy cạnh bên mộ vợ và thường bị lợn rừng đến phá.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan