TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 0 phiếu
Thần chết và thần sống đánh cờ

Tại miền núi nọ, có một gã trẻ tuổi chuyên nghề đốn củi nuôi mẹ già, gã ở với mẹ rất có hiếu, lại có lòng tương trợ đối với mọi người. Một chiều kia, từ trong rừng ôm bó củi trở về nhà, gã gặp một ông lão ăn mày nằm rên rỉ ở giữa đường. Động lòng thương hại, gã đem lão ăn mày về nhà săn sóc thuốc men cơm cháo, hôm sau lão ăn mày khỏi bệnh để lời cám ơn và bảo rằng:

- Ta có tài xem tướng số lại biết đoán vận mạng kiết hung, ta thấy rằng cái số nhà ngươi vắn vỏi, chỉ còn sống không bao lâu nữa là phải từ giã cõi đời. Trót thọ ơn nhà người nên ta mách nhà ngươi một việc, may ra còn cãi được số phận.

Ngừng một lát, lão già nói tiếp:

- Tại đỉnh núi phía Nam, là nơi cảnh trí u nhàn, các tiên thánh thường vân du qua đó. Vậy mai này vào giờ mùi ngươi phải có mặt nơi đó, hễ thấy hai ông tiên đang đánh cờ thì ngươi đến đứng gần, ai bao gì làm nấy, đừng bao giờ lên tiếng. Chừng xong cuộc cờ, các tiên hỏi tới thì ngươi hãy nói nhà người còn có bà mẹ già cần sớm hôm nuôi dưỡng mà phần số lại vắn vỏi, nên xin hai vị thương tình cứu giúp, may ra sẽ được sống lâu.


Hôm sau, gã trẻ tuổi lên núi, quả nhiên thấy hai vị thần đang đánh cờ với nhau. Nhớ lời ông lão dặn, gã bước lại gần đứng hầu. Một lát sau ông thần râu trắng bảo rót rượu, gã rót rượu dâng lên, một lát ông thần râu đen bảo quạt, gã quạt.

Đến chừng xong cuộc cờ, hai thần râu trắng, râu đen ngẩng lên thấy gã thì vặn hỏi. Gã thật tình nói rõ tai họa sắp đến cho mình và xin cứu vớt.

Hai vị thần đồng cho gã biết mình là Thần Sống và Thần Chết coi việc sống, chết ở thế gian. Tử thần lật số coi qua tên họ gã thì thấy chỉ còn vài ngày nữa là gã mãn phần. Tử thần liền hỏi ý kiến Sanh thần, thì Sanh thần bảo cứ bôi sổ là êm chuyện.

Xong rồi cả hai biến mất, gã trẻ tuổi trở về nhà, sống đến trăm tuổi mới chết.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Sự tích trầu, cau và vôi (Tạo lúc: 04/03/2015)
  2. Thần trụ trời (Tạo lúc: 05/03/2015)
  3. Vàng lấy con vua (Tạo lúc: 05/03/2015)
  4. Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (Tạo lúc: 05/03/2015)
  5. Sự tích chim hít cô (Tạo lúc: 05/03/2015)
  6. Anh và em gái  (Tạo lúc: 05/03/2015)
  7. Công chúa ngủ trong rừng (Tạo lúc: 05/03/2015)
  8. Chó sói và bảy chú dê con (Tạo lúc: 05/03/2015)
  9. Ba sợi tóc vàng của quỷ (Tạo lúc: 05/03/2015)
  10. Nàng công chúa và hạt đậu (Tạo lúc: 06/03/2015)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn