TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo
Tài nói láo

Ngày xưa, có một anh chàng rất hay nói láo, những câu chuyện anh ta bịa ra thần tình, khéo léo đến nỗi nhiều người đã biết tính anh ta rồi mà vẫn mắc lừa. Nhờ cái tài ấy, anh ta nổi tiếng khắp vùng. Tiếng đồn đến tai quan. Một hôm, quan đòi anh ta đến nha môn, chỉ vào chồng tiền và một cây roi song to tướng để trên bàn:

- Ta nghe đồn anh nói láo tài lắm, lâu nay thiên hạ bị anh lừa nhiều rồi. Bây giờ anh hãy bịa ra một chuyện gì lừa được ta thì ta thưởng cho ba mươi quan tiền. Trái lại, anh không lừa nổi ta thì sẵn chiếc roi song kia ta cho anh ba chục roi.

Anh nói láo nghe xong gãi đầu gãi tai, bẩm:

- Lạy quan lớn, đèn trời soi xét. Quả bấy lâu nay con mắc tiếng oan, con có nói láo bao giờ đâu ạ! Nguyên con có ông tằng tổ đời xưa đi sứ bên Tàu đem về được một bộ sách nói toàn chuyện lạ, con xem thấy hay hay đem kể lại nhưng chẳng ai tin cứ bảo rằng con nói láo.

Câu trả lời gợi tính tò mò của quan. Quan liền bảo:

- Thế à? Vậy anh có thể cho ta mượn xem được không?

- Trăm lạy quan lớn.. ngài xá cho vì... con làm gì có sách ấy! Con nói láo đấy ạ!

Xem ngay truyện hay khác

  1. Bà lão và bình rượu (Tạo lúc: )
  2. Cậu bé chăn cừu - Thằng nói dối (Tạo lúc: )
  3. Lão keo kiệt (Tạo lúc: )
  4. Lão chủ hiệu và bốn người mù (Tạo lúc: 20/11/2018)
  5. Lão hà tiện và ông thợ đóng giày (Tạo lúc: 19/11/2018)
  6. Lão vương Priam đi chuộc xác con (Tạo lúc: 06/10/2018)
  7. Ông lão và con quỷ Thấu Hiểu (Tạo lúc: 04/10/2018)
  8. Trôi dạt vào đất Thrace, những người Argonautes cứu cụ già Phinée thoát khỏi tai họa của lũ Harpies (Tạo lúc: 28/09/2018)
  9. Nỗi buồn của chàng Cyparissos (Tạo lúc: )
  10. Pan thi tài với Apollon (Tạo lúc: 31/08/2018)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộnTruyện Xưa Tích Cũ

Cổ tích Việt Nam

Copyright © 2012 TruyệnXưaTíchCũ.cOm