Truyện Xưa Tích Cũ

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

19-09-2016

Một sư thầy và một chú tiểu ở một ngôi đển nọ cùng đi đến một vài nơi giảng đạo. Trên đường đi, chú tiếu buồn đi tiểu, chú tạt vào bên đường và định vén áo kimônô lên, nhưng sư thầy nói:

- Dừng ngay lại, ở đó có thần đường không được đi ở đấy.

Đi đến một cánh đồng, chú tiểu lại định vạch quần ra tiểu thì sư thầy lại cản:

- Dừng ngay lại không được tiểu ở đó. ơ đấy có thần mùa màng.

- Nhưng con không thể chịu đựng hơn được nữa, tí nữa con sẽ đi ở sông.

- Ớ sông cũng không được, ớ đó có thần nước.

Chú tiểu buồn tiểu quá, chú không biết làm thế nào bèn trèo lên một bức tượng thần hộ mệnh của trẻ con để tiểu. Sư thầy vội kêu lên:

- Không bao giờ được tiểu ở đó.

Chú tiểu không nhịn được nữa bèn tiểu tồ tồ lên đầu sư thầy và nói:

- Thôi đúng rồi, chỉ có mỗi trên đầu của sư thầy là không có kami (kami tiếng Nhật vừa có nghĩa là thần vừa có nghĩa là tóc).

Loading...

Xem ngay truyện hay khác

1. Tử vi tuổi Thân năm 2018 (Tạo ngày: 15/01/2018)

2. Sự tích Núi Bà Đen (Tạo ngày: 24/11/2017)

3. Người chết đẻ con (Tạo ngày: 24/11/2017)

4. Sự tích Ông Địa (Tạo ngày: 24/11/2017)

5. Con cóc liếm nước mưa (Tạo ngày: 24/11/2017)

6. Cô gái lấy chồng hoàng tử (Tạo ngày: 24/11/2017)

7. Hai con cò và con rùa (Tạo ngày: 24/11/2017)

8. Gốc tích ruộng thác đao (Tạo ngày: 24/11/2017)

9. Hai anh em và ba con yêu tinh (Tạo ngày: 24/11/2017)

10. Dì phải thằng chết trôi, tôi phải đôi sấu sành (Tạo ngày: 24/11/2017)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: