TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tài nói láo

Ngày xưa, có một anh chàng rất hay nói láo, những câu chuyện anh ta bịa ra thần tình, khéo léo đến nỗi nhiều người đã biết tính anh ta rồi mà vẫn mắc lừa.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan