TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 0 phiếu
Ông tiên sư làm nghề lọng

Đó là ông Bùi Nhạ Hành người ở xã Thượng Phúc vùng Hà Nội. Ông đậu tấn sĩ vào cuối đời nhà Trần. Khi quân Minh sang xâm chiếm, ông theo phò Lê Lợi khởi nghĩa ở Lam Sơn.

Cuộc khởi nghĩa thành công, đời vua Lê Thánh Tôn, ông đem lễ vật qua bên Tàu mà cống sứ. Đến thành Yên Kinh, vua Tàu sai một vị quan mời ông Bùi Nhạ Hành lên trên lầu cao để xem kinh Phật rồi mới cho vào cống sứ.

Ông leo lên. Vừa đến lầu thì dưới này quan Tàu rút thang. Hai ba ngày, ông không được ăn uống gì cả. Biết là quân Tàu muốn thử mưu kế, ông bình tĩnh nhìn trên lầu, thấy một tượng Phật to lớn và một tô nước lạnh. Sau tượng Phật, có hai cái lọng che. Lấy ngón tay khều ra thử, rõ ràng tượng nọ bằng bột chín phơi khô. Ông Bùi Nhạ Hành bẻ tượng Phật mà ăn rồi đọc kinh Phật.

Năm bảy ngày sau, không còn món gì để ăn nữa, ông bèn cầm thử hai tay hai cây lọng nhảy xuống đất, nhờ lọng bọc gió, ông xuống rất êm.

Quan Tàu ngạc nhiên, khâm phục tài ông. Chừng trở lên lầu thấy tượng Phật biến mất, quan Tàu hỏi:

- Tượng Phật đâu rồi?

Ông Bùi Nhạ Hành chỉ tay vào bụng mình mà cười:

- Tâm tức Phật! Phật tức tâm!

Nhờ tài ứng phó của ông, vua Tàu nể nang nước Việt Nam ta.

Khi ông Bùi Nhạ Hành mất, vua nhà Lê phong cho chức Thái Bảo Lương quận công. Tục truyền rằng sau khi về nước, ông phổ biến nghề làm lọng căn cứ vào hai cây lọng ông nhảy xuống đất.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Thần Nghèo và thần Phúc (Tạo lúc: 19/05/2020)
  2. Tiếng trống của Tanuki tại chùa Shojo-ji (Tạo lúc: 19/05/2020)
  3. Chiếc mũ vải nghe hiểu tiếng loài vật Kikimimi Zukin (Tạo lúc: 19/05/2020)
  4. Núi vứt bỏ mẹ già Ubasute-yama (Tạo lúc: 19/05/2020)
  5. Ông lão và cục bướu (Tạo lúc: 19/05/2020)
  6. Áo cánh tiên Amano Hagoromo (Tạo lúc: 19/05/2020)
  7. Titan Krios (Crius) và nàng Eurybia cai quản năm, các tinh tú và sức mạnh biển cả (Tạo lúc: 13/05/2020)
  8. Truyền thuyết dòng sông Krông H'năng (Tạo lúc: 24/04/2020)
  9. Mối tình ngang trái... giữ rừng thiêng Cư H'lăm (Tạo lúc: 24/04/2020)
  10. Sự tích con Tắc Kè trong hang và Vượn trên núi (Tạo lúc: 22/04/2020)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn