TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 1 phiếu
Người vợ bé tài đức

Ở tỉnh Thanh Hóa, có ông nhà giàu nọ cưới người vợ bé rất trẻ, rất đẹp. Bà vợ lớn thấy vậy sanh ra ghen tuông, nay đánh, mai chửi, sai làm công việc nặng nhọc. Người vợ bé cam chịu không hé môi phiền trách. Đêm nọ, ăn cướp tới dộng cửa. Người chồng và người vợ lớn sợ hết hồn hết vía, kéo nhau vào một xó, nín hơi không dám cục cựa. Cô vợ bé bèn cầm roi, mở cửa ra đánh bọn cướp chạy tơi bời.

Tan cuộc, người vợ lớn mới hỏi:

- Dì có tài phép gì mà đánh tan tụi nó lẹ vậy.

Người vợ bé nói:

- Cha tôi là thầy nghề võ. Khi còn bé, cha tôi có dạy tôi chút ít nghề, cho nên hôm nay tôi mới trừ được chúng nó.

Từ đó, trong làng ai cũng khen vô vợ bé là giỏi. Có người hỏi thử: "Cô có nghề võ giỏi như vậy, tại sao khi bà vợ lớn đánh, cô không đánh lại?" Cô vợ bé trả lời: "Tôi là kẻ bề dưới, có khi nào dám đánh kẻ bề trên."

Câu trả lời ấy lần lần thấu tai bà vợ lớn. Bà này suy nghĩ lại, mới đem lòng thương yêu người vợ lẽ, không dám đánh chửi hành hạ như trước nữa.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Nữ thần Bếp lửa Jowangsin (Tạo lúc: 16/11/2019)
  2. Nữ thần của bếp lửa Hestia (Tạo lúc: 10/11/2019)
  3. Lễ hội cầu mưa Paparuda của người Romania (Tạo lúc: 09/11/2019)
  4. Nữ thần Anput - vợ Anubis (Tạo lúc: 06/11/2019)
  5. Người chèo đò ở Duat - Thần Aker (Tạo lúc: 06/11/2019)
  6. Sự tích Chầu Bé Bắc Lệ công chúa (Tạo lúc: 05/11/2019)
  7. Thần Parvati ghen tuông và câu chuyện Ganga với Shiva (Tạo lúc: 03/11/2019)
  8. Bộ ba vị thần của Thebes (Tạo lúc: 03/11/2019)
  9. Hòn đảo bí ẩn Buyan của người Xla-vơ (Tạo lúc: 02/11/2019)
  10. Cuma linh hồn của dịch bệnh (Tạo lúc: 01/11/2019)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn