TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Người vợ bé tài đức

Ở tỉnh Thanh Hóa, có ông nhà giàu nọ cưới người vợ bé rất trẻ, rất đẹp. Bà vợ lớn thấy vậy sanh ra ghen tuông, nay đánh, mai chửi, sai làm công việc nặng nhọc. Người vợ bé cam chịu không hé môi phiền trách.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan