TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 2 phiếu
Đôi bạn đường

Một già một trẻ cùng đi trên đường. Hai người nhìn thấy một túi tiền lăn lóc giữa đường. Người trẻ nhặt lên và bảo:
– Thượng đế gởi lộc cho tôi đây.
Còn ông già bảo:
– Chúng ta cùng hưởng chứ.
Người trẻ cãi lại:
– Không, chúng ta đâu có cùng thấy, một mình tôi nhặt lên thôi.
Ông già chẳng nói gì thêm. Hai người bạn đi tiếp một chút nữa.
Chợt họ nghe thấy có ngời cỡi ngựa đuổi theo sau, quát tháo:
– Đứa nào ăn cắp túi tiền !
Người trẻ sợ hãi nói:
– Bác ơi, không khéo vì cái của bắt được của chúng ta mà chúng ta khốn mất.
Ông già liền bảo:
- Của bắt được của ônh chứ đâu phải của chúng ta, thế thì ônh khốn chứ chúng ta không khốn. Người ta tóm cổ người trẻ và giải về tỉnh xét xử, còn ông già ung dung trở về nhà.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Sự tích cây nhọ nồi hay chuyện cô gái có đôi mắt xanh biếc (Tạo lúc: 08/03/2022)
  2. Đem bán bóng cây (Tạo lúc: 01/11/2021)
  3. Chuyện ôm cây đợi thỏ (Tạo lúc: 26/10/2021)
  4. Tấm áo choàng bằng da hổ chúa (Tạo lúc: 20/10/2021)
  5. Đế Đồi hay là Đức Thánh Cả (Tạo lúc: 20/10/2021)
  6. Chuyện ông Lỗ Ban học nghề (Tạo lúc: 17/10/2021)
  7. Truyền thuyết các đời Chúa Bầu lập riêng một bờ cõi (Tạo lúc: 01/10/2021)
  8. Khiển tướng không bằng khích tướng - Giai thoại thám hoa Vũ Công Tể (Tạo lúc: 29/09/2021)
  9. Truyền thuyết về nàng Ngọc Bảo - người gián tiếp mở ra cơ nghiệp chín đời chúa Nguyễn ở Nam Hà (Tạo lúc: 13/05/2021)
  10. Hantu Bandan (Thần thác nước) (Tạo lúc: 11/05/2021)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn