TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 0 phiếu
Tại sao phải niệm Phật?

Người trị vì thành Thất La Phiệt là một ông hoàng tánh tành rất hung bạo. Thêm vào đó, quyền thế và địa vị của ông có thể giúp ông thủ tiêu tội án trước pháp luật. Chưa một lời phải, một đạo giáo nào cảm hóa được ông. Một hôm ông gặp Phật khi Phật du hóa xứ này. Mới thấy, lòng ông bỗng cảm phục như voi dữ trước quản tượng. Ngài có dạy ông vài lời sơ lược:

- Hãy tưởng niệm Phật Ðà, hãy từ bi thương người, sốt sắng cứu người.

Ông cung kính vâng lời. Nhưng khi về đến nhà, vừa thấy người hành khất, ông liền đùng đùng nổi giận. Lời vàng của Phật không còn trong lòng của ông nữa, khi ông toan đánh đuổi người. Bỗng sực nhớ lại hình dáng từ nghiêm của Phật, ông liền dịu lại, nhưng không bố thí chút gì. Tối hôm đó vợ ông lấy làm lạ, gạn hỏi đầu đuôi. Ông bèn tuần tự thuật lại. Nhờ thuật lại, ông nhớ lại rõ ràng hình dung Ðức Phật và lời Ngài dạy. Ðêm hôm ấy ông suy nghĩ mung lung. Ông nghĩ:

- Nhớ Phật, phải nhớ đến người nghèo khổ, tưởng Phật phải tưởng đến người nghèo khổ.

Rồi trời mới sáng ông liền đi tìm Phật. Giữa đường gặp một người hành khất ốm liệt bên vệ đường, ông suy nghĩ, ông đến ân cần hỏi han và dốc hết tiền túi ra cho. Người ấy e sợ, cám ơn rối rít. Nhưng ông chỉ bảo:

- Vì tưởng nhớ Phật, nên tôi giúp anh. Anh nhận tiền này khiến tôi được phước, thế là tôi chịu ơn anh, chớ nào anh có mang ơn gì với tôi.

Người hành khất nghe thế, lấy làm lạ, vì không lạ gì tánh nết của ông và uy danh của Ðức Phật nữa. Bỗng nhiên người ấy cất tiếng niệm: "NAM MÔ PHẬT ÐÀ" (kính lễ đấng Giác Ngộ). Ông hoàng cũng bất giác niệm theo và đi mau tìm Phật. Khi gặp được Phật ông thuật lại rõ đầu đuôi mọi việc. Nghe xong, Ðức Phật mỉm cười hiền từ bảo:

- Phải! Niệm Phật, ông hãy tưởng niệm người nghèo khổ. Tưởng niệm người nghèo khổ là tưởng chư Phật đó.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Vì sao cua không có đầu (Tạo lúc: 27/02/2016)
  2. Truyện cổ Ghana - Vì sao Dơi chỉ bay vào nửa đêm (Tạo lúc: 28/02/2016)
  3. Sự tích vì sao càng cua có lông (Tạo lúc: 30/03/2016)
  4. Cái tai có phép lạ (Tạo lúc: 24/05/2016)
  5. Sự tích sao hôm và sao mai (Tạo lúc: 30/08/2017)
  6. Người thợ săn tài giỏi (Tạo lúc: 05/09/2017)
  7. Bốn anh em tài giỏi (Tạo lúc: 08/09/2017)
  8. Tại sao núi chàng rể gù lưng (Tạo lúc: 14/09/2017)
  9. Sáu người kỳ tài (Tạo lúc: 16/09/2017)
  10. Vì sao đầm Đượng có 16 đường nước chảy (Tạo lúc: 17/09/2017)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn