TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 4/5 - 4 phiếu
Ngựa đực ngựa cái

Ngựa cái ngày đêm không làm lụng gì hết và chỉ tha thẩn trên cánh đồng, còn ngựa đực đêm đêm mới được thả đi ăn, ban ngày phải cày đất. Thấy vậy ngựa cái mới bảo ngựa đực:

– Anh việc gì phải kéo cày? Giá tôi ở địa vị anh thì tôi không có chịu. Chủ mà lấy roi quật tôi, tôi sẽ tung vó đá lại.

Sáng ngày hôm sau ngựa đực bèn làm theo lời ngựa cái. Bác nông dân thấy ngựa đực trở nên ương bướng, bèn đóng ngựa cái vào vai cày...!

Xem ngay truyện hay khác

  1. Đức Thánh Gióng (Tạo lúc: 08/03/2015)
  2. Con đức bà Maria (Tạo lúc: 12/03/2015)
  3. Gốc tích cái nốt dưới cổ con trâu (Tạo lúc: 25/03/2015)
  4. Sự tích cái chân sau con chó (Tạo lúc: 26/03/2015)
  5. Sự tích cái chổi (Tạo lúc: 26/03/2015)
  6. Sự tích cái bình vôi (Tạo lúc: 22/04/2015)
  7. Ông khổng lồ đúc chuông (Tạo lúc: 01/12/2015)
  8. Đức thánh bất tử Tản Viên (Tạo lúc: 22/02/2016)
  9. Đại nguyên soái Liên Quang Cai (Tạo lúc: 04/03/2016)
  10. Chỗ dột trong chuồng ngựa (Tạo lúc: 17/04/2016)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn