TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ngựa đực ngựa cái

Ngựa cái ngày đêm không làm lụng gì hết và chỉ tha thẩn trên cánh đồng, còn ngựa đực đêm đêm mới được thả đi ăn, ban ngày phải cày đất. Thấy vậy ngựa cái mới bảo ngựa đực:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan