TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 2/5 - 2 phiếu
Đế Đồi hay là Đức Thánh Cả

Thần Nông Viêm Đế có người con là Đế Lâm Khôi còn gọi Đế Đồi. Có thông tin gọi là Đế Tiết hay Đế Tiết Vương. Dân gian gọi là Đức Thánh Cả. Sau khi Viêm Đế chết truyền ngôi cho Đế Đồi và trở thành vị vua thứ hai của triều đại Thần Nông, theo Sử Ký Tư Mã Thiên phần bổ Tam Hoàng bản kỷ và Tư trị thông giám phần ngoại kỷ thì ông chính là con trai trưởng của Thần Nông. Ông cai trị vùng đất rộng lớn mà ngày nay phần lớn thuộc Trung Quốc. Ông là một nhân vật truyền thuyết Việt Nam được ghi chép trong sử sách Trung Hoa.

Thời gian Đế Đồi còn nhỏ ông từng theo cha đi hái thuốc trong rừng sâu núi thẳm nên tiếp thu được nhiều kinh nghiệm quý báu, sau này lớn khôn khi cha đã làm vua mỗi lần đi hái thuốc thì đều giao lại quyền hành cai quản đất nước cho ông.

Đế Đồi thực hiện đúng chính sách của cha là "thắt nút dây cai trị thiên hạ" khiến dân tình yên ổn an cư lạc nghiệp, sử sách không có nhiều tư liệu ghi chép về hành trạng lúc ông tại vị. Chỉ biết rằng sau khi Viêm Đế Thần Nông bị đứt ruột qua đời thì Đế Đồi kế vị sự nghiệp của cha, ông điều hành đất nước rất quy củ có phép tắc làm cho xã hội trở nên thịnh vượng kinh tế phát triển phồn vinh.

Không rõ Đế Lâm Khôi làm vua được bao nhiêu năm và thọ mệnh thế nào, chỉ biết rằng sau khi ông mất con trai là Đế Thừa nối ngôi.

Ngày nay, đền Thiên Vựng là nơi thờ Đức Thánh Cả tại thôn Hữu Vĩnh, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, Việt Nam. Đã được Nhà nước xếp hạng là di tích lịch sử – văn hóa.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Sự tích trầu, cau và vôi (Tạo lúc: 04/03/2015)
  2. Vàng lấy con vua (Tạo lúc: 05/03/2015)
  3. Sự tích cây huyết dụ (Tạo lúc: 05/03/2015)
  4. Sự tích hoa cẩm chướng (Tạo lúc: 05/03/2015)
  5. Búp bê cầu nắng Teru Teru (Tạo lúc: 07/03/2015)
  6. Chiếc nón lá của Jizo - Sama (Tạo lúc: 07/03/2015)
  7. Đền Cờn (Tạo lúc: 08/03/2015)
  8. Thánh Mẫu Liễu Hạnh (Tạo lúc: 08/03/2015)
  9. Đức Thánh Gióng (Tạo lúc: 08/03/2015)
  10. Đại thánh Từ Đạo Hạnh (Tạo lúc: 08/03/2015)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn