TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chim Sơn Ca

Bụi trường xuân vừa ra hoa, chim Sơn Ca lập tức đoán ra ngay cái nguy cơ rình rập cho loài có lông vũ. Chim Sơn Ca tập hợp các loài chim lại, nó lên tiếng thuyết phục chúng:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan