TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Khu vườn ngọc trai

Xưa kia, trong thành Khaleb có một vị vua có khu vườn rất kỳ lạ: Hàng năm, cây cối trong vườn không ra hoa, kết quả mà cho những viên ngọc trai thật đẹp. Nhưng vào một ngày ...

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan