TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Anh bán vải và tên ác tăng

Anh bán vải nọ đi ngang qua một kiểng chùa xiêu vẹo, hoang tàn. Anh ngồi than thở, cảm thấy có tội lớn đối với Phật Trời.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan