TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần sét

Trong thế giới thần linh, thần Sét là một vị hung dữ, mặt mũi nanh ác, quát tháo dữ dội, mình mẩy đen thui chỉ vận một cái khố, lưng đeo trống, tay cầm một lưỡi búa đá. Thần Sét chuyên thi hành lệnh Trời theo luật thiên đình đã xử công việc ở trần gian.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan