TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trong thành có ma trơi

Ngày xưa có một người trước kia biết rất nhiều truyện cổ tích, nhưng về sau ông ta bảo với mọi người rằng ông đã quên hết cả rồi, vì Truyện, xưa kia hay đến thăm ông, nay chẳng thấy đến gõ cửa nhà ông nữa.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan