TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần Tử và thần Sinh

Buổi đầu, con người khi chết rồi thì về chầu Trời. Song từ khi ảnh hưởng đạo Phật, người ta cho rằng con người chết rồi còn đầu thai trở lại làm người hoặc làm giống vật khác, theo thuyết luân hồi. Công việc sinh tử, đầu thai có ghi chép trong sổ sách do hai thần Nam Tào và Bắc Đẩu giữ.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan