TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần Tehuti (Thoth) - Thần trí tuệ

Không dễ gì đảm nhận vị chí làm cái lưỡi của Ra, phát ngôn của Ra, Tehuti có thể chứng thực điều đó. Những người khác diễn giải mọi lời nói của thần chỉ là ý muốn của Thần Mặt Trời, như thể Tehuti không khác gì một công cụ.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan