TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Con bạch trĩ

Đời nhà Châu của Trung Hoa, nước ta thuộc về Hùng Vương trị vì. Bấy giờ nước ta được an cư lạc nghiệp. Để kết tình giao hảo với nhà Châu, vua Hùng Vương sai sứ mang cho vua nhà Châu một con trĩ lông trắng.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan