TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Cao nhân tất hữu cao nhân trị

Ngày xưa, tại làng Xuân Tiêu thuộc tỉnh Hải Dương có một tên ăn trộm nhà nghề rất tài tình. Người trong làng thảy đều ngán mặt anh ta. Thấy bóng anh ta ở đâu là thiên hạ lo canh chừng ráo riết.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan