TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Màn đấu trí giữa Odin và Vafthrudnir

Vafthrudnir là một Jotun (người khổng lồ) nổi danh về trí tuệ vô biên, đến mức ông bị chính những đồng bào của mình xa lánh.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan