TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ngọc người

Ngày trước Chúa Trịnh sở hữu một viên ngọc vô cùng quý giá, ngày ngày đều nâng niu và giữ gìn vô cùng cẩn thận. Và trong một buổi tiệc, nhân dịp có nhiều quan thần trong triều tới tham gia, Chúa liền đem ngọc quý của mình ra để khoe khoang.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan