TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chuyện tình giữa Amphitrite và thần Poseidon

Zeus có Hera, Hades có Persephone, và Poseidon có Amphitrite. Nàng vốn là một trong mười hai con gái của Titan Oceanus và Thetis, là một trong các Oceanid hoặc Nereid, con gái của Nereus và Doris.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan