TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tướng cướp Họa Mi Nightingale The Robber

Tướng cướp Họa Mi Nightingale (hay Solovei) được mô tả là một tên quái nhân cô độc, hình thù kỳ dị, tính tình rất hung dữ, thường sống trên một ngọn cổ thụ gần con đường lớn dẫn tới thành Kiev.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan