TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Hai lần đánh tống của vị trướng vĩ đại Lý Thường Kiệt

Lý Thường Kiệt họ Ngô tên Tuấn, tự là Thường Kiệt, vị tướng vĩ đại bậc nhất trong lịch sử Việt Nam.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan