TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Abdurrahnan và hai người anh trai

Đức vua Haroun, trị vì đế chế Thổ Nhĩ Kỳ, đã sai vị tể tướng của mình đến đất Siri. Ngài muốn xem tiểu vương Abdurrahnan đã cai quản đất đai của mình như thế nào đồng thời cũng muốn tể tướng đến đó thu cống phẩm, thuế má mà Abdurrahnan phải nộp.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan