TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Danh tướng Yết Kiêu

Yết Kiêu, một danh tướng thời Trần, anh hùng chống quân Nguyên, tên thật là Phạm Hữu Thế, con ông Phạm Hữu Hiệu, người thôn Hạ Bì và bà Vũ Thị Duyên, người huyện Thanh Hà.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan