TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần nam và thần nữ

Ngày xưa, có hai thần đực, cái thân hình hết sức to lớn, thần đực gọi là Tứ Tượng hay Khổng lồ, thần cái gọi là Nữ Oa.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan